9.9 SuperSale กด Like & share รับเลยค่าขนส่งกิโลกรัมละ 39 บาท

 

 

✅เงื่อนไขโปรโมชั่น
⭐️ กด Like & share ป้ายกิจกรรมพร้อมตั้งค่าสาธารณะ
⭐️ คอมเมนต์เลขที่บิลสั่งซื้อที่ต้องการใช้โปรโมชั่นใต้ป้ายภาพ
⭐️ สำหรับบิลสั่งซื้อสินค้าแบบคิดตามจริงเท่านั้น
⭐️ การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ
⭐️ ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 9 กันยายน 2562
⭐️ เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น
 
1811 07-09-2019 15:15