อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

เรทสั่งซื้อแบบ FIX
4.84

เริ่มใช้วันที่ : 04-11-2020

เรทสั่งซื้อแบบ ช่องทางด่วน
4.84

เริ่มใช้วันที่ : 04-11-2020

เรทสั่งซื้อแบบ คิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=4.84
2,000¥-9,999¥=4.83
10,000¥-ขึ้นไป=4.82

เริ่มใช้วันที่ : 04-11-2020

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า