อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

เรทสั่งซื้อแบบ FIX
4.69

เริ่มใช้วันที่ : 09-07-2020

เรทสั่งซื้อแบบ ช่องทางด่วน
4.69

เริ่มใช้วันที่ : 09-07-2020

เรทสั่งซื้อแบบ คิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=4.65
2,000¥-9,999¥=4.65
10,000¥-ขึ้นไป=4.65

เริ่มใช้วันที่ : 09-07-2020

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า