อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

แบบ FIX
5.29

เริ่มใช้วันที่ : 20-09-2021

แบบช่องทางด่วน
5.29

เริ่มใช้วันที่ : 20-09-2021

แบบ STEPWOW
5.29

เริ่มใช้วันที่ : 20-09-2021

แบบคิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=5.29
2,000¥-9,999¥=5.28
10,000¥-ขึ้นไป=5.27

เริ่มใช้วันที่ : 20-09-2021

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า