อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

เรทสั่งซื้อแบบ FIX
4.68

เริ่มใช้วันที่ : 11-08-2019

เรทสั่งซื้อแบบ ช่องทางด่วน
4.68

เริ่มใช้วันที่ : 11-08-2019

เรทสั่งซื้อแบบ คิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=4.68
2,000¥-9,999¥=4.67
10,000¥-ขึ้นไป=4.66

เริ่มใช้วันที่ : 11-08-2019

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า