อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

แบบ FIX
4.98

เริ่มใช้วันที่ : 24-04-2021

แบบช่องทางด่วน
4.98

เริ่มใช้วันที่ : 24-04-2021

แบบ STEPWOW
4.98

เริ่มใช้วันที่ : 24-04-2021

แบบคิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=4.98
2,000¥-9,999¥=4.97
10,000¥-ขึ้นไป=4.96

เริ่มใช้วันที่ : 24-04-2021

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า