อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

เรทสั่งซื้อแบบ FIX
4.78

เริ่มใช้วันที่ : 29-03-2019

เรทสั่งซื้อแบบ ช่องทางด่วน
4.78

เริ่มใช้วันที่ : 29-03-2019

เรทสั่งซื้อแบบ คิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=4.78
2,000¥-9,999¥=4.78
10,000¥-10,000¥=4.78
10,000¥-10,000¥=4.78

เริ่มใช้วันที่ : 29-03-2019

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า