อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

แบบ FIX
5.54

เริ่มใช้วันที่ : 13-01-2022

แบบช่องทางด่วน
5.54

เริ่มใช้วันที่ : 13-01-2022

แบบ STEPWOW
5.54

เริ่มใช้วันที่ : 13-01-2022

5.54

เริ่มใช้วันที่ : 13-01-2022

แบบคิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=5.54
2,000¥-9,999¥=5.53
10,000¥-ขึ้นไป=5.52

เริ่มใช้วันที่ : 13-01-2022

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า