อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

แบบ FIX
4.94

เริ่มใช้วันที่ : 13-01-2021

แบบช่องทางด่วน
4.94

เริ่มใช้วันที่ : 13-01-2021

แบบ STEPWOW
4.94

เริ่มใช้วันที่ : 13-01-2021

แบบคิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=4.94
2,000¥-9,999¥=4.93
10,000¥-ขึ้นไป=4.92

เริ่มใช้วันที่ : 13-01-2021

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า