wow wow wow... ลดเหลือ 49฿/กิโลกรัม เฉพาะวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562 เท่านั้น

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น
- สำหรับบิลสั่งซื้อสินค้าแบบคิดตามจริงเท่านั้น
- การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ
- ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 3-5 สิงหาคม 2562
- เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น
415 03-08-2019 10:34