โปรโมชั่น PayDay รับค่าขนส่งกิโลกรัมละ 35 บาท ภายในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562

 

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น
- สำหรับบิลสั่งซื้อสินค้าแบบคิดตามจริงเท่านั้น
- การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ
- ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562
- เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น
275 31-07-2019 10:08