เรทแลกเปลี่ยนถูกสุดๆ ต้องTAOBAOCARGO เท่านั้น

   

 

 

 

 

 

1.ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าเปิดออเดอร์และชำระเงินเข้ามาภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
 
หากเกินระยะเวลาที่กำหนดระบบจะทำการยกเลิกบิลโดยอัตโนมัติ


2.ระยะเวลาโปรโมชั่น: วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 23.59 น.

 
3.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 
4.ลูกค้าเปิดออเดอร์ได้ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 
5.แจ้งเติมเงินและชำระค่าสินค้า (ระบบชำระเงินอัตโนมัติ)ได้ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 
6. ชำระค่าสินค้าในบิลสั่งซื้อด้วยตนเองได้ถึงเวลา 23.59 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

 

4071 02-04-2018 06:41