TAOBAOCARGO LIFESTYLE รับส่วนลด 30% สำหรับสินค้าหมวดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า

 

 

 

TAOBAOCARGO LIFESTYLE
รับส่วนลด 30% สำหรับสินค้าหมวดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้าเงื่อนไขกิจกรรม- ส่วนลดค่าขนส่งจีน-ไทย ใช้ได้กับบิลสั่งซื้อที่กดชำระเงินค่าสินค้าในบิลสั่งซื้อ
   ภายในวันที่ 8 – 15 มีนาคม 2561เท่านั้น
 
 
 

- ส่วนลดค่าขนส่งจีน-ไทย 30% ใช้ได้กับสินค้าหมวดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เท่านั้น

 
 
 
- ในบิลสั่งซื้อหากมีสินค้าประเภทอื่นนอกจากสินค้าหมวดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า
บิลนั้นจะไม่ได้รับส่วนลดค่าขนส่ง
 
 
 

- ส่วนลดค่าขนส่งจากจีนมาไทย 30% ใช้ได้กับ บิลสั่งซื้อแบบคิดตามจริง (ทางรถ) เท่านั้น
 
 
 

- ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช่ร่วมกับโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษอื่นๆได้
 
 
 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และ ส่วนลดอื่นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

 

 

 

 

2985 08-03-2018 10:27