การใช้บริการ Drop-off

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการฝากส่ง Drop-off

1. เลือกแทร็กที่ต้องการ

2. เลือกช่องทางออกบิลขนส่ง Drop-off Kerry,J&T,Shopee express,Best express,ไปรษณีย์

3. แนบใบปะหน้าพัสดุ ของ Drop-off (สำคัญ)

4. กดออกบิลขนส่ง

5. รอทางเจ้าหน้าที่แพ็คสินค้าเพื่อจัดส่ง


เงื่อนไข

1. ระบบจะตัดรอบบิลเวลา 11.00 น. เพื่อทำการจัดส่งภายในวันเดียวกัน

2. บริการ ฝากส่ง Drop-off shopee lazada เป็นการนำสินค้าของลูกค้าไปฝากส่งที่จุดรับ Drop-off โดยทางบริษัทเป็นผู้ดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แกะสินค้าในแทร็กเพื่อทำการแยกส่ง

4. หากลูกค้าต้องการจัดส่งสินค้าหลายแทร็กไปยังที่อยู่เดียวกัน ทางบริษัทจะทำการแพ็ครวมสินค้าใส่กล่องใหญ่ให้ ซึ่งจะมีค่าบริการ 49 บาท/ครั้ง

56 04-07-2024 13:55