ประกาศวันหยุด วันที่ 13 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

ประกาศวันหยุด ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560

 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


เป็นเวลา 1 วัน และเปิดทำการปกติในวันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

3801 07-10-2017 14:26