ประกาศ!! ธนาคารกสิกรไทยปิดปรับปรุงระบบ

 ประกาศ!! ธนาคารกสิกรไทยปิดปรับปรุงระบบในวันและเวลาดังนี้

ปิด 20.00 10 ธันวาคม 2564

เปิด 12.00 11 ธันวาคม 2564

 

ทางบริษัทไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบยอดในระบบ K-CYBER FOR SME ในขณะที่ ธนาคารกสิกรไทย มีการปรับปรุงระบบ

 

แนะนำให้คุณลูกค้าโอนเงินเข้า

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อ บัญชี : บจก. ทีดีเออาร์ จำกัด

280 09-12-2021 17:56