ขณะนี้ทางไลน์แอด Baobao Cargo ไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้