ปรับอัตราแลกเปลี่ยนใหม่เป็น 5.14

 

61 12-07-2021 15:08