เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระองค์เจ้าโสมสวลี

 

447 12-07-2021 11:45