โปรโมชั่น BAOBAO BIG SALE กิโลละ 39 บาท/KG

 **  เงื่อนไขโปรโมชั่น ** 

- สำหรับบิลสั่งซื้อสินค้าแบบคิดตามจริงเท่านั้น
- การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ
- ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 11-15 มกราคม 2564
- เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น
- โปรสิ้นสุดวันสุดท้ายคือ วันที่ 15 มกราคม 2564 เท่านั้น คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 17.00 น. 
หรือ ชำระเงินภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 ก่อนเวลา 00.00 น.

--สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น--

255 10-01-2021 14:18