โปรโมชั่น Merry Christmas Sale กิโลละ 30 บาท

  **  เงื่อนไขโปรโมชั่น ** 

- สำหรับสินค้าทั่วไปสามารถร่วมโปรได้
- เฉพาะบิลสั่งซื้อแบบช่องทางคิดตามจริง
- การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ
- ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563
-  โปรสิ้นสุดวันสุดท้ายคือ วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เท่านั้น คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 17.00 น. หรือ ชำระเงินภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ก่อนเวลา 00.00 น.

--สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น-- 

230 24-12-2020 13:27