โปรโมชั่น BIG BAO หั่นราคา กิโลละ 35 บาท/KG.

เงื่อนไขโปรโมชั่น

- สำหรับบิลสั่งซื้อสินค้าแบบคิดตามจริงเท่านั้น

- การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ

- ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 16-20 พฤศจิกายน 2563

- เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น

- โปรสิ้นสุดวันสุดท้ายคือ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 17.00 น. หรือ ชำระเงินภายในวันที่ 20  พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 00.00 น.

 

--สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น--

90 15-11-2020 13:45