โปรโมชั่น BIGBAO กิโลกรัมละ 35 บาท/KG.

 ****  กติกา ****

- เงื่อนไขโปรโมชั่น- 

- สำหรับบิลสั่งซื้อสินค้าแบบคิดตามจริงเท่านั้น

- การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ

- ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 17-21 ตุลาคม 2563

- เฉพาะสินค้าทั่วไปเท่านั้น

- โปรสิ้นสุดวันสุดท้ายคือ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เท่านั้น คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 17.00 น. 

หรือ ชำระเงินภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ก่อนเวลา 00.00 น.

--สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น--

 

117 16-10-2020 09:40