โปรโมชั่น MEGA KID SALE ลดค่าขนส่ง 5%

 

****  กติกา ****

- เงื่อนไขโปรโมชั่น- 

- สำหรับบิลสั่งซื้อสินค้าแบบคิดตามจริงเท่านั้น

- การขนส่งสินค้า จีน-ไทย เฉพาะทางรถ

- ชำระเงินค่าสินค้าภายในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2563

- เฉพาะสินค้าหมวดเด็กเท่านั้น

- โปรสิ้นสุดวันสุดท้ายคือ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 เท่านั้น คุณลูกค้าต้องทำการเปิดออเดอร์เข้ามาก่อน 17.00 น. 

หรือ ชำระเงินภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ก่อนเวลา 00.00 น.

 

--สงวนสิทธิ์เฉพาะออเดอร์ที่ตรงตามเงื่อนไขเท่านั้น--

118 08-10-2020 13:39