ทรงพระเจริญ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

 

77 13-07-2020 09:45