บริการ delivery ส่งฟรีหน้าเซ็ลทรัล

บริการใหม่

        สำหรับคุณลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้ามารับสินค้าที่โกดังนนทบุรี คุณลูกค้าสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อขอรับสินค้า ณ สถานีรถไฟฟ้าแยกนนทบุรี 1 และ สถานีรถไฟฟ้า สะพานพระนั่งเกล้า หรือ บริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เพียงแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนมารับสินค้าก่อน 1 ชั่วโมง 

 

เงื่อนไขการให้บริการในการติดต่อขอรับสินค้า

1. ออเดอร์ของคุณลูกค้าต้องมีขนาดรวมกันไม่เกิน 40x40x40 ซม.

2. ออเดอร์ของคุณลูกค้าจะต้องมีการชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

3. คุณลูกค้าจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ามารับสินค้า 1 ชั่วโมง

5395 11-08-2016 15:23