0

อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

เรทสั่งซื้อแบบ FIX
5.29

เริ่มใช้วันที่ : 07-09-2016

เรทสั่งซื้อแบบ ช่องทางด่วน
5.29

เริ่มใช้วันที่ : 07-09-2016

เรทสั่งซื้อแบบ คิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=5.29
2,000¥-9,999¥=5.28
10,000¥-19,999¥=5.27
20,000¥-ขึ้นไป=5.26

เริ่มใช้วันที่ : 07-09-2016

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า