อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

เรทสั่งซื้อแบบ FIX
5.19

เริ่มใช้วันที่ : 29-11-2016

เรทสั่งซื้อแบบ ช่องทางด่วน
5.19

เริ่มใช้วันที่ : 29-11-2016

เรทสั่งซื้อแบบ คิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=5.19
2,000¥-9,999¥=5.18
10,000¥-19,999¥=5.17
20,000¥-ขึ้นไป=5.16

เริ่มใช้วันที่ : 29-11-2016

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า