0

อัตราแลกเปลี่ยน บาท/หยวน

เรทสั่งซื้อแบบ FIX
5.38

เริ่มใช้วันที่ : 06-07-2016

เรทสั่งซื้อแบบ ช่องทางด่วน
5.38

เริ่มใช้วันที่ : 06-07-2016

เรทสั่งซื้อแบบ คิดตามจริง
เริ่มต้น-1,999¥=5.38
2,000¥-9,999¥=5.37
10,000¥-19,999¥=5.36
20,000¥-ขึ้นไป=5.35

เริ่มใช้วันที่ : 06-07-2016

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า